Contract opstellen

Een juridisch contract opstellen is wellicht niet het allereerste waar je aan denkt bij het starten van een bedrijf, maar het is wel erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een freelanceovereenkomst, arbeidscontract, VOF contract of algemene voorwaarden. Door afspraken met de contractpartij vast te leggen, worden onduidelijkheden en discussies voorkomen. Hierdoor weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

contract opstellen
contract opstellen

Wanneer een contract?

Mondelinge toezeggingen zijn bindend in het Nederlands recht. Toch is het in de praktijk is het moeilijk om deze toezegging te bewijzen. Voorkom dat je in een vervelend conflict komt en leg het contractueel vast. Om zelf een contract op te stellen, is het van belang dat je onze checklist gebruikt. Door onze checklist te gebruiken, kun jij eenvoudig een contract opstellen.

Als het om minder ingewikkelde contracten gaat, zoals een koop- of leenovereenkomst, freelanceovereenkomst, samenwerkingscontract of in- en verkoopcontract, is het mogelijk om zelf het contract op te stellen. Op onze website is hier bijvoorbeeld al veel informatie over te vinden. Houd echter wel in het achterhoofd dat het contract niet is gecontroleerd door een professional. Om er zeker van te zijn dat alles verwerkt is, kun jij jouw opgestelde contract laten controleren door een professional. Ook kun je het opstellen van belangrijke contracten deels of volledig uitbesteden. Wij kijken contracten van onze leden gratis na en adviseren hierbij.

Duidelijk verhaal

Een goed contract laat zich lezen als een duidelijk verhaal. Hoe ingewikkelder een overeenkomst is vormgegeven en hoe lastiger het voor een buitenstaander te begrijpen is, hoe slechter het is opgesteld. De kunst is juist om in heldere taal de bedoelingen van partijen duidelijk op papier te zetten. Conflicten raken in de praktijk trager opgelost wanneer contractuele bepalingen minder helder zijn. Hieraan worden dan uiteenlopende interpretaties gegeven, wat dan alleen nog over te laten is aan advocaten en rechtbanken. Wees daarom duidelijk en stel het contract op in begrijpelijke taal.

contract opstellen
Contract opstellen

Algemene voorwaarden

Het is vanzelfsprekend dat een contract de essentie van de gemaakte afspraken en hiermee de belangrijkste onderwerpen moet bevatten. Wij zijn voorstander van het gebruik van een goede set algemene voorwaarden. In de overeenkomst zelf wordt dan naar de voorwaarden verwezen en deze worden op de overeenkomst van toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden omvatten de bepalingen die voor iedere situatie gelden en die dus steeds terugkeren. Het gebruik hiervan heeft als groot voordeel dat de overeenkomst zelf beperkt kan blijven tot de kern. De algemene voorwaarden bevatten meestal bepalingen over onder meer klachten, eventuele aansprakelijkheden, levertermijnen en betalingswijzen. De overeenkomst kan dan (grofweg) beperkt blijven tot de omschrijving van de contractpartijen, de uiteenzetting van de geleverde diensten of producten en de prijsstelling.

Met de rol van de notaris in ondernemersland is men niet altijd even bekend, zo leert de praktijk. Toch levert deze meer dan een cruciale bijdrage. Door een nauw samenspel met de juridisch en financieel specialist, kan de notaris meebouwen aan het fundament van de onderneming. Vanuit zijn kennis en expertise vormt hij een coördinerende spil tussen de ondernemer en de diverse deskundigen.

 

Heb je nog vragen over het opstellen van een contract? Of wil je jouw contracten gratis door onze Rechtsbundel juristen laten screenen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Contract opstellen

Een juridisch contract opstellen is wellicht niet het allereerste waar je aan denkt bij het starten van een bedrijf, maar het is wel erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een freelanceovereenkomst, arbeidscontract, VOF contract of algemene voorwaarden. Door afspraken met de contractpartij vast te leggen, worden onduidelijkheden en discussies voorkomen. Hierdoor weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

Wanneer een contract?

Mondelinge toezeggingen zijn bindend in het Nederlands recht. Toch is het in de praktijk is het moeilijk om deze toezegging te bewijzen. Voorkom dat je in een vervelend conflict komt en leg het contractueel vast. Om zelf een contract op te stellen, is het van belang dat je onze checklist gebruikt. Door onze checklist te gebruiken, kun jij eenvoudig een contract opstellen. Als het om minder ingewikkelde contracten gaat, zoals een koop- of leenovereenkomst, freelanceovereenkomst, samenwerkingscontract of in- en verkoopcontract, is het mogelijk om zelf het contract op te stellen. Op onze website is hier bijvoorbeeld al veel informatie over te vinden. Houd echter wel in het achterhoofd dat het contract niet is gecontroleerd door een professional. Om er zeker van te zijn dat alles verwerkt is, kun jij jouw opgestelde contract laten controleren door een professional. Ook kun je het opstellen van belangrijke contracten deels of volledig uitbesteden. Wij kijken contracten van onze leden gratis na en adviseren hierbij.

Duidelijk verhaal

Een goed contract laat zich lezen als een duidelijk verhaal. Hoe ingewikkelder een overeenkomst is vormgegeven en hoe lastiger het voor een buitenstaander te begrijpen is, hoe slechter het is opgesteld. De kunst is juist om in heldere taal de bedoelingen van partijen duidelijk op papier te zetten. Conflicten raken in de praktijk trager opgelost wanneer contractuele bepalingen minder helder zijn. Hieraan worden dan uiteenlopende interpretaties gegeven, wat dan alleen nog over te laten is aan advocaten en rechtbanken. Wees daarom duidelijk en stel het contract op in begrijpelijke taal.

Algemene voorwaarden

Het is vanzelfsprekend dat een contract de essentie van de gemaakte afspraken en hiermee de belangrijkste onderwerpen moet bevatten. Wij zijn voorstander van het gebruik van een goede set algemene voorwaarden. In de overeenkomst zelf wordt dan naar de voorwaarden verwezen en deze worden op de overeenkomst van toepassing verklaard. Deze algemene voorwaarden omvatten de bepalingen die voor iedere situatie gelden en die dus steeds terugkeren. Het gebruik hiervan heeft als groot voordeel dat de overeenkomst zelf beperkt kan blijven tot de kern. De algemene voorwaarden bevatten meestal bepalingen over onder meer klachten, eventuele aansprakelijkheden, levertermijnen en betalingswijzen. De overeenkomst kan dan (grofweg) beperkt blijven tot de omschrijving van de contractpartijen, de uiteenzetting van de geleverde diensten of producten en de prijsstelling.

Met de rol van de notaris in ondernemersland is men niet altijd even bekend, zo leert de praktijk. Toch levert deze meer dan een cruciale bijdrage. Door een nauw samenspel met de juridisch en financieel specialist, kan de notaris meebouwen aan het fundament van de onderneming. Vanuit zijn kennis en expertise vormt hij een coördinerende spil tussen de ondernemer en de diverse deskundigen.

Heb je nog vragen over het opstellen van een contract? Of wil je jouw contracten gratis door onze Rechtsbundel juristen laten screenen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.