Incasseren

Maandelijks incasseer je een specifiek bedrag bij een debiteur. De debiteur gaat failliet, waardoor de bank het geïncasseerde bedrag storneert. Of de debiteur kan of wilt zijn betalingsverplichting om wat voor reden dan ook niet naleven. Wat kun je doen? In geval van een faillissement kun je een vordering aanbieden bij de curator. Maar zijn er niet nog meer mogelijkheden? En wat doe je bij onwillige betalers?

Automatische incasso

Binnen een organisatie wordt er vaak gebruik gemaakt van automatische incasso om zo openstaande vorderingen op debiteuren te innen. Wanneer dit proces degelijk is ingericht, levert dit voor een bedrijf niet enkel tijdwinst op, maar neemt ook het debiteurenrisico af. Daarnaast kan het de cashflow vergroten, omdat alles betaald wordt op de afgesproken datum, zonder een betalingstermijn. Je kunt pas gebruik maken van een automatische incasso nadat je een incasso overeenkomst bent aangegaan met de bank. De debiteur dient vervolgens jouw organisatie te machtigen voor het automatisch incasseren van bedragen van zijn of haar bankrekening. Voornamelijk bij een groeiend aantal abonnement diensten, biedt de automatische incasso een veelvoorkomende oplossing voor de hoeveelheid problemen en tijd die het betalingsverkeer met zich mee kunnen brengen. Bundel biedt verschillende diensten aan, waaronder de advisering over en uitbesteding van incasso’s.

Incasseren
Incasseren

Stornering

Het storneringsrecht geeft de debiteur en zijn bank de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Meestal wordt hiervoor gekozen wanneer het bedrag onterecht is geïncasseerd of als er geen volmacht tot automatische incasso is verstrekt. De bank hecht belangstelling aan deze storneringsbevoegdheid, omdat zij ervoor waakt dat de betalingsruimte van de debiteur niet overschreden wordt. Bepalingen omtrent stornering worden dan ook in incasso overeenkomsten en de bijbehorende algemene voorwaarden opgenomen.

Storneringsbevoegdheid van de bank

Over het algemeen zal het automatisch incasseren van bedragen zonder veel problemen verlopen. Een lastige situatie kan zich echter voordoen wanneer een debiteur na ontvangst van het geïncasseerde bedrag failliet gaat.

De bank heeft een ruime bevoegdheid tot stornering. Deze stornering blijft gelden voor enige tijd. Zelfs nadat het geïncasseerde bedrag op je bankrekening is bijgeschreven. In deze situatie lijkt het erop alsof je geen andere mogelijkheid hebt dan een vordering in te dienen bij de curator. De bank heeft echter geen onbeperkte vrijheid tot stornering. Wanneer de bank gebruik maakt van haar storneringsbevoegdheid is het belangrijk om na te gaan op welke grond de bank dit doet. Door het crediteren van dit bedrag bevoordeelt de bank zich en benadeelt zij jou als crediteur. De bank mag haar storneringsbevoegdheid niet uitoefenen op het moment dat er geen sprake is van een overschrijding van kredietruimte van de desbetreffende debiteur. Wanneer de bank dit wel doet, handelt zij vanuit eigenbelang en maakt zij misbruik van haar contractuele storneringsbevoegdheid.

incassatie

Tip: indien een bank een ongeoorloofde stornering uitvoert, kan het lonen om in een dergelijk geval de bank aan te spreken op haar handelswijze en het gestorneerd bedrag terug te vorderen.

Mocht je problemen ondervinden met storneringen? Dan kunnen wij je bijstaan tijdens deze complexe procedure. Ook bij het opstellen van een sommatie kunnen wij jou begeleiden.

Incasseren

Maandelijks incasseer je een specifiek bedrag bij een debiteur. De debiteur gaat failliet, waardoor de bank het geïncasseerde bedrag storneert. Of de debiteur kan of wilt zijn betalingsverplichting om wat voor reden dan ook niet naleven. Wat kun je doen? In geval van een faillissement kun je een vordering aanbieden bij de curator. Maar zijn er niet nog meer mogelijkheden? En wat doe je bij onwillige betalers?

Automatische incasso

Binnen een organisatie wordt er vaak gebruik gemaakt van automatische incasso om zo openstaande vorderingen op debiteuren te innen. Wanneer dit proces degelijk is ingericht, levert dit voor een bedrijf niet enkel tijdwinst op, maar neemt ook het debiteurenrisico af. Daarnaast kan het de cashflow vergroten, omdat alles betaald wordt op de afgesproken datum, zonder een betalingstermijn. Je kunt pas gebruik maken van een automatische incasso nadat je een incasso overeenkomst bent aangegaan met de bank. De debiteur dient vervolgens jouw organisatie te machtigen voor het automatisch incasseren van bedragen van zijn of haar bankrekening. Voornamelijk bij een groeiend aantal abonnement diensten, biedt de automatische incasso een veelvoorkomende oplossing voor de hoeveelheid problemen en tijd die het betalingsverkeer met zich mee kunnen brengen. Bundel biedt verschillende diensten aan, waaronder de advisering over en uitbesteding van incasso’s.

Stornering

Het storneringsrecht geeft de debiteur en zijn bank de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Meestal wordt hiervoor gekozen wanneer het bedrag onterecht is geïncasseerd of als er geen volmacht tot automatische incasso is verstrekt. De bank hecht belangstelling aan deze storneringsbevoegdheid, omdat zij ervoor waakt dat de betalingsruimte van de debiteur niet overschreden wordt. Bepalingen omtrent stornering worden dan ook in incasso overeenkomsten en de bijbehorende algemene voorwaarden opgenomen.

Storneringsbevoegdheid van de bank

Over het algemeen zal het automatisch incasseren van bedragen zonder veel problemen verlopen. Een lastige situatie kan zich echter voordoen wanneer een debiteur na ontvangst van het geïncasseerde bedrag failliet gaat.

De bank heeft een ruime bevoegdheid tot stornering. Deze stornering blijft gelden voor enige tijd. Zelfs nadat het geïncasseerde bedrag op je bankrekening is bijgeschreven. In deze situatie lijkt het erop alsof je geen andere mogelijkheid hebt dan een vordering in te dienen bij de curator. De bank heeft echter geen onbeperkte vrijheid tot stornering. Wanneer de bank gebruik maakt van haar storneringsbevoegdheid is het belangrijk om na te gaan op welke grond de bank dit doet. Door het crediteren van dit bedrag bevoordeelt de bank zich en benadeelt zij jou als crediteur. De bank mag haar storneringsbevoegdheid niet uitoefenen op het moment dat er geen sprake is van een overschrijding van kredietruimte van de desbetreffende debiteur. Wanneer de bank dit wel doet, handelt zij vanuit eigenbelang en maakt zij misbruik van haar contractuele storneringsbevoegdheid.

Tip: indien een bank een ongeoorloofde stornering uitvoert, kan het lonen om in een dergelijk geval de bank aan te spreken op haar handelswijze en het gestorneerd bedrag terug te vorderen.

Mocht je problemen ondervinden met storneringen? Dan kunnen wij je bijstaan tijdens deze complexe procedure. Ook bij het opstellen van een sommatie kunnen wij jou begeleiden.

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.