Arbeidscontract

Wanneer het goed gaat met je onderneming, zal je vroeg of laat voor de keuze komen te staan om personeel aan te nemen om jou werk uit handen te nemen. Wanneer je dit doet, moet er een contract worden opgesteld waarin gemaakte afspraken vastgelegd worden. Zaken als het salaris, de werktijden, secundaire voorwaarden, eventuele pensioenregelingen en concurrentie- en relatiebedingen om vervelende situaties na het dienstverband te voorkomen worden vastgelegd in deze zogeheten arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt schriftelijk ondertekend, waarna er aantoonbaar sprake is van een arbeidscontract.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Personeel speelt een cruciale rol bij de verdere groei van een bedrijf. Wanneer je bedrijf groeit, zal je personeel moeten gaan aannemen en krijg je te maken met een arbeidsovereenkomst, waarin verschillende personeelszaken zijn opgenomen. Een getekende arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en de werknemer. Het is een basis voor het goed laten verlopen van een samenwerking. Door wederzijdse afspraken duidelijk op papier te zetten kunnen conflicten worden voorkomen.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als werkgever kan je kiezen voor een arbeidscontract met onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel “een vast contract” genoemd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt altijd pas na opzegging door de werknemer met inachtneming van de opzegtermijn of door ontbinding of opzegging vanuit de werkgever op basis van een gegronde reden. Dit laatste kan alleen onder een beperkt aantal omstandigheden en moet altijd worden goedgekeurd door het UWV of de kantonrechter. Echter kan er wel een ontbinding met wederzijds goedvinden worden ingevoerd. Heeft je werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer? Dan moet je hem uiterlijk één maand voor afloop van zijn contract middels een aanzegbrief laten weten of zijn arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt, en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit wordt ‘de aanzegverplichting’ genoemd.

arbeidscontract

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is bij het aangaan van het contract al vastgesteld wanneer het zal aflopen. Een werknemer is hierbij voor een van te voren afgesproken periode bij de werkgever in dienst. Dit contract kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dat uitdrukkelijk is opgenomen in een van de bepalingen. Een werknemer kan van dezelfde werkgever in de eerste 2 jaar maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd krijgen. Vervolgens is de werkgever verplicht een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Arbeidsovereenkomst oproepkracht

Voor oproepkrachten bestaan er verschillende soorten contracten. Kies een arbeidscontract dat bij jouw situatie past. Hieronder staan twee mogelijkheden om een arbeidsrelatie met een oproepkracht aan te gaan:

Nulurencontract: jij sluit samen met je werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder vaste werkuren. In dit nul-uren contract spreek je af dat jij de werknemer flexibel kan oproepen. De werknemer heeft hier geen recht op een minimaal aantal uren werken en is afhankelijk van hoe vaak hij/zij wordt opgeroepen door de werkgever. Houd er hierbij wel rekening mee dat door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 de nodige veranderingen zullen optreden.

Min-max contract: dit is een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever de werknemer een minimaal aantal uren garandeert. Daarnaast bevat het contract een maximum aan flexibele uren dat je de werknemer kunt oproepen. Dit contract geeft partijen vooraf meer duidelijkheid over de arbeids- en loonverplichtingen per maand.

Arbeidscontracten