Bedrijf verkopen

Je bedrijf verkopen in 6 stappen

Jaren geleden heb jij de beslissing genomen om ondernemer te worden. Na jarenlang hard werken heb je een succesvol bedrijf opgebouwd en je wilt nu (met vervroegd) pensioen. Dit is wellicht mogelijk door je eigen bedrijf te verkopen. Het opstarten van een onderneming is iets volledig anders dan het verkopen hiervan. Daarom hebben wij een stappenplan opgesteld, met hierin de zes stappen die je doorloopt wanneer je jouw bedrijf wilt verkopen.

Stap 1: aanleiding en oriëntatie

Het verkopen van je bedrijf, heb jij er over nagedacht? Het verkopen van een bedrijf is een ingewikkeld proces dat veel tijd in beslag kan nemen. Zet eerst voor jezelf op een rij waarom je jouw bedrijf wilt verkopen en hoe je dit gaat uitvoeren. Hoe zit het bijvoorbeeld met je inkomsten na de overdracht? En hoe zit het met je werkzaamheden en je personeel wanneer de verkoop rond is? Het bedrijf kan niet zomaar stopgezet worden, want dan verliest het wellicht deels haar waarde.

verkoop uw bedrijf
Juiste vraagprijs voor een bedrijf

Stap 2: de voorbereiding

Wanneer je besloten hebt dat je jouw bedrijf wilt verkopen, maak je tijdens deze stap het bedrijf verkoop klaar. Je waardeert het bedrijf en stelt de vraagprijs vast. Dit doe je meestal samen met een boekhouder of accountant. Je stelt een informatiememorandum op bij verkoop aan derden. Bundel kan je hierbij ondersteunen. Wij kijken goed naar je overdrachtsplan en brengen in kaart of je bij het bedrijf betrokken wilt blijven en zo ja, op welke manier. Bij een overdracht aan een familielid of een personeelslid bereiden wij deze voor op zijn of haar nieuwe rol. De verkoop van je bedrijf kan ook plotseling nodig zijn vanwege ziekte of een koper die zich onverwachts meldt. Ook hierin staan wij klaar om je te helpen.

Stap 3: een koper zoeken

Tijdens deze stap begin je jouw zoektocht naar een koper. Is er geen koper binnen de familie of het bedrijf zelf? Gelukkig zijn er meerdere manieren om een koper te vinden. Je accountant, brancheorganisatie of Bundel kan je hierbij helpen. Je kunt ook gebruik maken van databanken waarop je jouw bedrijf anoniem kunt aanbieden. Wanneer er interesse wordt getoond in het bedrijf, ontvangt de potentiële koper een informatiememorandum. Serieuze kopers krijgen daarnaast uitgebreide informatie in een verkoopmemorandum.

verkoop van een bedrijf
koopovereenkomst bedrijf

Stap 4: van contact naar contract

Het verkopen van je bedrijf is inmiddels in zicht. Je gaat van contact met de potentiële verkoper naar een concept contract. Gedurende deze fase heb je contact met een serieuze koper die de gekregen informatie onderzoekt op juistheid. Tevens onderhandel je met de koper over bijvoorbeeld de prijs en de voorwaarden van de overdracht. Je maakt hierbij ook afspraken over je eventuele betrokkenheid na de overdracht. Al deze afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring. Na het boekenonderzoek door de koper en eventuele heronderhandelingen volgt een overeenstemming. Nadat de koopovereenkomst is ondertekend is de verkoop definitief.

Stap 5: de overdracht

Ten tijde van de overdracht gaat de onderneming over naar de nieuwe eigenaar. De koopsom wordt betaald en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt aangepast. In geval van een bv wordt de akte aangepast en worden de aandelen op papier overgedragen. Je sluit jouw ondernemersboekhouding af en bereidt de laatste belastingaangiften voor.

Overdracht van verkoop bedrijf
bedrijf verkocht

Stap 6: na de overdracht

De overdracht zit erop en een nieuwe levensfase is van start gegaan. Het kan zijn dat je nog gedurende bepaalde tijd betrokken blijft bij het bedrijf als adviseur of omdat je een lening aan de koper hebt verstrekt. Je kunt nu zelf nieuwe kansen gaan aangrijpen.

Vind je het moeilijk om deze zaken alleen op te pakken? Dan kan Bundel jou in brede zin bijstaan. Door je te informeren, te adviseren en te helpen bij de verkoop van jouw onderneming.

Je bedrijf verkopen in 6 stappen

Jaren geleden heb jij de beslissing genomen om ondernemer te worden. Na jarenlang hard werken heb je een succesvol bedrijf opgebouwd en je wilt nu (met vervroegd) pensioen. Dit is wellicht mogelijk door je eigen bedrijf te verkopen. Het opstarten van een onderneming is iets volledig anders dan het verkopen hiervan. Daarom hebben wij een stappenplan opgesteld, met hierin de zes stappen die je doorloopt wanneer je jouw bedrijf wilt verkopen.

Stap 1: aanleiding en oriëntatie

Het verkopen van je bedrijf, heb jij er over nagedacht? Het verkopen van een bedrijf is een ingewikkeld proces dat veel tijd in beslag kan nemen. Zet eerst voor jezelf op een rij waarom je jouw bedrijf wilt verkopen en hoe je dit gaat uitvoeren. Hoe zit het bijvoorbeeld met je inkomsten na de overdracht? En hoe zit het met je werkzaamheden en je personeel wanneer de verkoop rond is? Het bedrijf kan niet zomaar stopgezet worden, want dan verliest het wellicht deels haar waarde.

Stap 2: de voorbereiding

Wanneer je besloten hebt dat je jouw bedrijf wilt verkopen, maak je tijdens deze stap het bedrijf verkoop klaar. Je waardeert het bedrijf en stelt de vraagprijs vast. Dit doe je meestal samen met een boekhouder of accountant. Je stelt een informatiememorandum op bij verkoop aan derden. Bundel kan je hierbij ondersteunen. Wij kijken goed naar je overdrachtsplan en brengen in kaart of je bij het bedrijf betrokken wilt blijven en zo ja, op welke manier. Bij een overdracht aan een familielid of een personeelslid bereiden wij deze voor op zijn of haar nieuwe rol. De verkoop van je bedrijf kan ook plotseling nodig zijn vanwege ziekte of een koper die zich onverwachts meldt. Ook hierin staan wij klaar om je te helpen.

Stap 3: een koper zoeken

Tijdens deze stap begin je jouw zoektocht naar een koper. Is er geen koper binnen de familie of het bedrijf zelf? Gelukkig zijn er meerdere manieren om een koper te vinden. Je accountant, brancheorganisatie of Bundel kan je hierbij helpen. Je kunt ook gebruik maken van databanken waarop je jouw bedrijf anoniem kunt aanbieden. Wanneer er interesse wordt getoond in het bedrijf, ontvangt de potentiële koper een informatiememorandum. Serieuze kopers krijgen daarnaast uitgebreide informatie in een verkoopmemorandum.

Stap 4: van contact naar contract

Het verkopen van je bedrijf is inmiddels in zicht. Je gaat van contact met de potentiële verkoper naar een concept contract. Gedurende deze fase heb je contact met een serieuze koper die de gekregen informatie onderzoekt op juistheid. Tevens onderhandel je met de koper over bijvoorbeeld de prijs en de voorwaarden van de overdracht. Je maakt hierbij ook afspraken over je eventuele betrokkenheid na de overdracht. Al deze afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring. Na het boekenonderzoek door de koper en eventuele heronderhandelingen volgt een overeenstemming. Nadat de koopovereenkomst is ondertekend is de verkoop definitief.

Stap 5: de overdracht

Ten tijde van de overdracht gaat de onderneming over naar de nieuwe eigenaar. De koopsom wordt betaald en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt aangepast. In geval van een bv wordt de akte aangepast en worden de aandelen op papier overgedragen. Je sluit jouw ondernemersboekhouding af en bereidt de laatste belastingaangiften voor.

Stap 6: na de overdracht

De overdracht zit erop en een nieuwe levensfase is van start gegaan. Het kan zijn dat je nog gedurende bepaalde tijd betrokken blijft bij het bedrijf als adviseur of omdat je een lening aan de koper hebt verstrekt. Je kunt nu zelf nieuwe kansen gaan aangrijpen.

Vind je het moeilijk om deze zaken alleen op te pakken? Dan kan Bundel jou in brede zin bijstaan. Door je te informeren, te adviseren en te helpen bij de verkoop van jouw onderneming.

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.