BV oprichten

Een BV staat voor besloten vennootschap. Een BV is naast een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) een van de meest gekozen rechtsvormen door startende ondernemers. Wanneer je een VOF of een eenmanszaak opricht, hoef je deze alleen in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Je blijft wel persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf. Wanneer je een BV wilt oprichten, zul je eerst naar de notaris moeten gaan om een oprichtingsakte te laten opstellen. Door het opstellen van een akte vormt de BV een eigen juridische entiteit. Hiermee zorg je ervoor dat je als ondernemer niet meer persoonlijk aansprakelijk bent.

Oprichten BV

Waarom een bv oprichten?

Er zijn verschillende redenen om de keuze te maken voor een BV in plaats van een van de andere bestaande rechtsvormen. Allereerst heb je meer zekerheid. Je kunt niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van je bedrijf. Daarnaast biedt het oprichten van een BV vaak fiscale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in belastingtarieven tussen de IB-onderneming (eenmanszaak of VOF) en de BV. Hieronder tref je een overzicht van de belangrijkste redenen:

Aansprakelijkheidsbeperking: ingeval van een BV ben je alleen aansprakelijk voor het in de BV gestorte kapitaal. Je bent dus niet persoonlijk aansprakelijk met je gehele eigen vermogen. Dit is bij een eenmanszaak of VOF juist wel het geval.

Organisatiestructuur: Er is een duidelijke organisatiestructuur aanwezig, die in de wet is geregeld. Zo moeten er bij het oprichten van een BV statuten worden opgesteld. Deze statuten bevatten minimale vereisten over onder andere het bestuur en de zeggenschap binnen de onderneming.

Continuïteit: het uitoefenen van de onderneming in de vorm van een BV voorkomt mogelijke opvolgingsproblemen. Aandelen van een BV zijn eenvoudiger te verdelen dan alle losse vermogensbestanddelen van een onderneming. Omdat de BV een rechtspersoon is, wordt de continuïteit zeker gesteld.

BV oprichten

Oprichtingsvereisten bv

Wanneer je een BV wilt oprichten, moet je rekening houden met een aantal wettelijk vastgestelde oprichtingsvereisten. De belangrijkste behoeven waar je rekening mee moet houden bij het oprichten van een BV, is dat je deze inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat je voorafgaand een notariële akte laat opstellen via een notaris.

Jaarrekening bv

In geval van een BV moet je elk jaar een jaarrekening opstellen. Hierin wordt bekend gemaakt hoe de BV er financieel voor staat. Het doel hiervan is dat je de aandeelhouders, de werknemers, de crediteuren en de overheid de correcte informatie verstrekt over het afgelopen boekjaar. Hoe groter je onderneming, des te meer gegevens je openbaar zult moeten maken. Zo hoeft een kleine onderneming enkel een balans met toelichting openbaar te maken. Van een grote onderneming kan worden gewenst dat deze een uitgebreid jaarverslag maakt, met onder meer een balans, winst- en verlies rekening en een verdere toelichting van de accountant.

BV beginnen

Conclusie

De keuze voor een eenmanszaak, BV of VOF, maak je afhankelijk van de verwachte omvang van de onderneming, een aantal fiscale voordelen en de risico’s die je voor jezelf wilt uitsluiten. Wij helpen je graag met een vrijblijvend advies. Op basis hiervan kun je een weloverwogen keuze maken over hoe jouw bedrijf juridisch van start gaat.

BV oprichten

Een BV staat voor besloten vennootschap. Een BV is naast een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) een van de meest gekozen rechtsvormen door startende ondernemers. Wanneer je een VOF of een eenmanszaak opricht, hoef je deze alleen in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Je blijft wel persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf. Wanneer je een BV wilt oprichten, zul je eerst naar de notaris moeten gaan om een oprichtingsakte te laten opstellen. Door het opstellen van een akte vormt de BV een eigen juridische entiteit. Hiermee zorg je ervoor dat je als ondernemer niet meer persoonlijk aansprakelijk bent.

Waarom een bv oprichten?

Er bestaan verschillende redenen om te kiezen voor een BV in plaats van een van de andere bestaande rechtsvormen. Allereerst heb je meer zekerheid, doordat je niet meer persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schulden van je bedrijf. Daarnaast biedt het oprichten van een BV vaak fiscale voordelen, zoals het verschil in belastingtarieven tussen de IB-onderneming (eenmanszaak of VOF) en de BV. Hieronder tref je de belangrijkste redenen op een rij:

Aansprakelijkheidsbeperking: ingeval van een BV ben je slechts aansprakelijk voor het in de BV gestorte kapitaal. Je bent dus niet persoonlijk aansprakelijk met je gehele eigen vermogen. Dit is bij een eenmanszaak of VOF juist wel het geval.

Continuïteit: het uitoefenen van de onderneming in de vorm van een BV voorkomt mogelijke opvolgingsproblemen. Aandelen van een BV zijn immers makkelijker te verdelen dan alle losse vermogensbestanddelen van een onderneming. Omdat de BV een rechtspersoon is, wordt de continuïteit zeker gesteld.

Organisatiestructuur: Er is een duidelijke organisatiestructuur aanwezig, die in de wet is geregeld. Zo moeten er bij het oprichten van een BV statuten worden opgesteld. Deze statuten bevatten minimale vereisten over bijvoorbeeld het bestuur en de zeggenschap binnen de onderneming.

Oprichtingsvereisten bv

Wanneer je een BV wilt oprichten, moet je rekening houden met een aantal wettelijk vastgestelde oprichtingsvereisten. De belangrijkste behoeven waar je rekening mee moet houden bij het oprichten van een BV, is dat je deze inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat je voorafgaand een notariële akte laat opstellen via een notaris.

Jaarrekening bv

In geval van een BV moet je elk jaar een jaarrekening opstellen. Hierin wordt bekend gemaakt hoe de BV er financieel voor staat. Het doel hiervan is dat je de aandeelhouders, de werknemers, de crediteuren en de overheid de correcte informatie verstrekt over het afgelopen boekjaar. Hoe groter je onderneming, des te meer gegevens je openbaar zult moeten maken. Zo hoeft een kleine onderneming enkel een balans met toelichting openbaar te maken. Van een grote onderneming kan worden gewenst dat deze een uitgebreid jaarverslag maakt, met onder meer een balans, winst- en verlies rekening en een verdere toelichting van de accountant.

Conclusie

De keuze voor een eenmanszaak, BV of VOF, maak je afhankelijk van de verwachte omvang van de onderneming, een aantal fiscale voordelen en de risico’s die je voor jezelf wilt uitsluiten. Wij helpen je graag met een vrijblijvend advies. Op basis hiervan kun je een weloverwogen keuze maken over hoe jouw bedrijf juridisch van start gaat.

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.