een wereld van kennis en expertise

Waarmee kunnen we jou als ondernemer helpen? Of beter gezegd, waarmee kunnen we je niet helpen? De gedreven experts van Rechtsbundel staan je organisatie op vrijwel alle zakelijke terreinen bij. Van je contracten tot je bedrijfsfinanciën en van je verzekeringen tot de bescherming van je intellectueel eigendom. In Nederland maar ook steeds meer in België. Kwaliteit en een goede service zijn hierbij cruciaal.

Twijfel je of jouw vraag onder een van onze expertises valt? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. De kans is groot dat je in Rechtsbundel de juiste partner vindt.

null
Wanneer wij ondernemers de vraag stellen of zij de belangrijkste aspecten binnen hun bedrijf juridisch goed geregeld hebben, krijgen wij vaak wisselende reacties.
null
Een gezonde financiële basis is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Onderzoek toont aan dat de meeste succesvolle ondernemers alle geldstromen binnen hun bedrijf gedetailleerd op het netvlies hebben.
null
Met de rol van de notaris in ondernemersland is men niet altijd even bekend, zo leert de praktijk. Toch levert deze meer dan eens een cruciale bijdrage.
null
Een goede band tussen de werkgever en zijn personeel is belangrijk. Ook de mate waarin medewerkers onderling met elkaar communiceren heeft een grote impact op het bedrijf.
null
Wanneer wij bedrijven analyseren valt ons op dat lang openstaande facturen nog steeds aan de orde van de dag zijn. De impact hiervan op de groei van de onderneming laat zich raden.
null
Tijdens onze gesprekken met ondernemers blijkt vaak dat het intellectueel eigendom van het bedrijf onvoldoende beschermd is.
null
Waar ondernemers met elkaar zaken doen, ontstaan nu en dan conflicten. Binnen bedrijven zelf geldt hetzelfde. Denk maar aan oplaaiende discussies tussen werkgevers en werknemers, maar ook tussen bestuurders en aandeelhouders onderling.
null
In het huidig digitaal tijdperk is een optimale bedrijfsbescherming van persoonsgegevens van groot belang. Aan de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de internationale media de nodige aandacht besteed.
null
Opmerkelijk is dat ondernemers regelmatig aangeven het moeilijk te vinden om externe financiering te verkrijgen. Investeerders zijn immers in toenemende mate op zoek naar interessante investeringskansen.
null
Onze ervaring is dat bij veel bedrijven niet bekend is of hun activiteiten voor subsidies in aanmerking komen. Veelal zijn ondernemers onvoldoende bekend met het subsidieaanbod en de wegen die zij hierin moeten bewandelen.
null
Bedrijven dienen zich voldoende te beschermen tegen risico’s die dagelijks op hun pad komen. Risico’s kunnen optreden ten aanzien van het bedrijf en haar medewerkers, maar ook ten aanzien van de ondernemer zelf.
Heb je een vraag?