Investeer in je bedrijf

Opmerkelijk is dat ondernemers regelmatig aangeven het moeilijk te vinden om externe financiering te verkrijgen. Investeerders zijn immers in toenemende mate op zoek naar interessante investeringskansen. Meer dan eens zijn zij zelfs bereid de ondernemer met raad en daad bij te staan. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat vraag en aanbod worden samengebracht, zodat bedrijven optimaal kunnen groeien.

Een krachtig netwerk

Rechtsbundel beschikt over een kwalitatief netwerk van private investeerders en kredietverleners, aan wie zij met enige regelmaat investeringsbehoeften van haar leden voorlegt. Uiteraard doet zij dit enkel ten behoeve van leden die hun zaken voldoende op orde hebben. Investeringen kunnen onder meer bestaan uit rentedragende leningen, maar ook uit participaties in de betreffende ondernemingen. Belangrijk is dat wensen en behoeften op elkaar worden afgestemd.

Doordat Rechtsbundel haar leden grondig doorlicht en voorziet van een stevige basis, ligt de drempel voor haar investeerders lager. De investeringen gaan bovendien gepaard met goede contracten en ingebouwde zekerheden. Hierdoor worden de risico’s voor beide partijen tot een minimum beperkt.

Desgewenst stelt Rechtsbundel haar derdengelden rekening ter beschikking, waardoor eventuele risico’s ten aanzien van het betalingsverkeer worden ondervangen.  De derdengelden rekening wordt beheerd door een onafhankelijke stichting.

Een juiste match

Heb je binnen je bedrijf een kapitaalsbehoefte en wil je met een van onze investeerders in contact komen? Of wil je zelf investeren en ben je op zoek naar unieke kansen binnen ons leden netwerk? In beide gevallen kun je met ons contact opnemen. Wij helpen je graag verder. Hieronder tref je de contactpersonen van de organisaties waarmee Rechtsbundel samenwerkt.

null

Robert Vos

Kredietunie Brabant
Heb je een vraag?