Privacybescherming, een must

In het huidig digitaal tijdperk is een optimale bedrijfsbescherming van persoonsgegevens van groot belang. Aan de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de internationale media de nodige aandacht besteed. Hieruit blijkt dat de Europese overheid van mening is dat bedrijven op dit vlak hun volledige verantwoordelijkheid dienen te nemen. De meeste ondernemers zien het belang van een goede privacybescherming wel in, maar weten onvoldoende hoe te handelen. Toch hoeft het niet complex te zijn.

De AVG, succes ermee

Via een gedetailleerde analyse achterhalen onze experts in no time in hoeverre je bedrijf voldoet aan de privacy wetgeving. Zij gaan na of je bedrijf reeds voorziet in een verwerkingsregister en of de rechten van natuurlijk personen voldoende worden gewaarborgd. Ook verifiëren zij of je bedrijf de vereiste verwerkersovereenkomsten heeft gesloten.

Ben je benieuwd of het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming binnen je onderneming verplicht is? Wij vertellen het je. Wil je weten hoe om te gaan met datalekken? Vraag het ons. Beschikt je onderneming nog niet over een privacystatement en cookie beleid? Hier zorgen wij voor. Niets op dit terrein is ons vreemd.

Ook als je bedrijf van enige omvang is, kunnen onze specialisten naar volle tevredenheid hun mannetje staan. Meer dan eens hebben zij het privacybeleid binnen omvangrijke organisatie van A tot Z vormgegeven. Ook dan voorzien zij je van het beste advies en maken zij je onderneming ‘AVG proof’.

Privacy, check!

Rechtsbundel beschikt over gecertificeerde privacyexperts en data protection officers, die tal van bedrijven bijstaan ten aanzien van hun privacy gerelateerde vraagstukken. Een aantal werkt zelfs voor langere tijd op interim basis binnen organisaties zelf. Hieronder tref je de contactpersonen van de organisaties waarmee Rechtsbundel samenwerkt.

null

Edo Sweebe

Open Legal advocaten
null

Roos van den Berkmortel

Open Legal advocaten
null

Marinus Hoogendijk

Privacy Beyond