Ook wij moeten ons indekken…

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Bundel. Hoewel Bundel de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke website, kan de bezoeker van deze website hieraan geen rechten ontlenen. Verder geldt dat Bundel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie zoals weergegeven op deze website.

Ingeval via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden, kan Bundel evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites. De informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bundel worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Zie je iets dat niet klopt? Mail ons via info@bundel.nl.