Neem als werkgever best een concurrentiebeding op in je arbeidscontracten. Zo voorkom je dat je werknemer na zijn vertrek de concurrentiestrijd met je aangaat. Maar wat is dat nou, een concurrentiebeding? Wat mag je hierin opnemen? En wat kun je doen als je ex-werknemer er lak aan heeft?

Waarom een concurrentiebeding?

Uiteraard wil je niet dat je werknemer na zijn vertrek de opgedane kennis en ervaring binnen jouw bedrijf meteen bij de concurrent inzet. Ook zelfstandig moet hij niet meteen de concurrentiestrijd kunnen aangaan. Dat zou immers niet fair zijn. Via een concurrentiebeding verbied je dus je ex-werknemer om gedurende een bepaalde periode in een bepaald gebied specifieke activiteiten te verrichten.

Zo blijft je concurrentiebeding overeind

Een concurrentiebeding kent strenge voorwaarden. Zo kun je een concurrentiebeding enkel schriftelijk overeenkomen en bovendien moet je werknemer minimaal 16 jaar zijn. Gaat het om een tijdelijk arbeidscontract? Dan mag je geen concurrentiebeding opnemen, tenzij je hierbij een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt.

Niet elk concurrentiebeding kan door de beugel. Je mag je werknemer niet ‘onbillijk’ benadelen, zoals dat heet. Wil je dat jouw concurrentiebeding overeind blijft? Hieronder vind je een checklist:

 • Houd het redelijk
  Verbied je werknemer niet langer dan 1 à 2 jaren om concurrerende activiteiten te verrichten. Baken het gebied waarbinnen hij niet mag opereren voldoende af. Ga bijvoorbeeld uit van een straal van 25 kilometer rond je bedrijf. Uiteraard is dit afhankelijk van de functie die je werknemer vervult en de bekendheid van je bedrijf.
 • Gebruik een heldere formulering
  De rechter zal fouten of onduidelijkheden in de tekst van je concurrentiebeding in het voordeel van je werknemer uitleggen, dat wil je natuurlijk niet.
 • Leg het schriftelijk vast
  Neem je concurrentiebeding schriftelijk op in je arbeidscontract en laat je werknemer ervoor tekenen.
 • Motiveer je keuze
  Motiveer waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is voor je bedrijf. Doe dit zeker bij tijdelijke arbeidscontracten.
 • Neem een boete op
  Neem in je concurrentiebeding, naast een schadevergoeding, een vaste boete op als sanctie. Het eisen van een schadevergoeding is in de praktijk immers vaak lastig. Geef ook duidelijk aan wat de boete per overtreding zal zijn.
Voorbeeld concurrentiebeding

“Het is werknemer verboden gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst, direct of indirect, binnen een straal van 25 kilometers van de vestigingsplaats van werkgever voor zichzelf of voor anderen in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij een onderneming of organisatie met activiteiten op een terrein gelijk aan- of anderszins concurrerend met die van werkgever. Bij overtreding van dit verbod verbeurt werknemer een forfaitaire en dadelijk opeisbare boete van € 25.000,-, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, te vermeerderen met een bedrag van € 5.000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever om schadevergoeding in plaats van de forfaitaire boete te vorderen.”

Auteur: mr. Roos van den Berkmortel, jurist

Heb je nog vragen over het concurrentiebeding? Wil je je arbeidscontracten gratis door onze Rechtsbundel juristen laten screenen? Wij helpen je graag verder, neem gerust contact met ons op.

Roos

 “Hoi, ik ben Roos. Als jurist schrijf ik graag blogs over juridische ontwikkelingen die voor ondernemers belangrijk zijn. In de praktijk merk ik vaak dat bedrijven, naast goede rechtsbijstand, steeds meer behoefte hebben aan praktisch advies, het liefst op het moment dat er nog niets aan de hand is. Juist die ene juridische tip kan voor een bedrijf een wezenlijk verschil maken. Daarom blijf ik graag meedenken met onze leden, zodat zij kunnen anticiperen op wat komen gaat en hierdoor veilig zaken kunnen doen. Heb je een vraag over deze blog of wil je gewoon een keer sparren? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.”

– mr. Roos van den Berkmortel, 085 750 10 17, r.vandenberkmortel@rechtsbundel.nl

Geef een antwoord