Een relatiebeding, het gaat erom wie je kent!

Als werkgever bescherm je graag je klantenkring en zakelijke relaties. Wil je voorkomen dat je ex-werknemer je leveranciers, klanten of opdrachtgevers gaat stalken? Neem dan een relatiebeding op in je arbeidscontract. Bij overtreding hiervan kun je een boete of schadevergoeding claimen.

En, die is van mij!

Een relatiebeding is een mildere variant van het concurrentiebeding. Je verbiedt je werknemer na zijn vertrek om jouw zakelijke relaties ‘mee te nemen’. Houd er rekening mee dat aan een relatiebeding dezelfde strenge voorwaarden worden gesteld als aan een concurrentiebeding. Zo moet het relatiebeding door je werknemer ondertekend zijn en mag de bepaling niet onredelijk zijn. Verbied je werknemer niet langer dan 1 à 2 jaar om je relaties te benaderen.

Bedenk ook goed wat je je werknemer precies wilt verbieden. Je kunt op verschillende manieren invulling geven aan het relatiebeding. Zo kun je hem verbieden om contact te hebben met specifieke klanten van je bedrijf, dan wel ex-klanten, huidige klanten en potentiele klanten. Formuleer het verbod niet te breed en omschrijf wat onder de term klant of relatie moet worden verstaan.

Sociale media, hoe sociaal mag je zijn?

Sociale media kanalen als Facebook, LinkedIn en Twitter zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Vaak is niet duidelijk of het gebruik van sociale media onder de reikwijdte van het relatiebeding valt. Om misverstand hierover te voorkomen, neem je best in het relatiebeding een bepaling op waarin je je ex-werknemer verbiedt om via sociale media contact te hebben met jouw klanten.

Voorbeeld relatiebeding

“Het is werknemer gedurende 1 jaar na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever cliënten en relaties van werkgever te benaderen, op welke wijze dan ook, hetzij persoonlijk en rechtstreeks, hetzij indirect en met behulp van anderen voor het (laten) aanbieden van zaken, producten en/of diensten die naar hun aard overeenkomen met de door werkgever aangeboden en/of geleverde diensten, producten en/of zaken. Dit geldt ook voor het onderhouden van contacten via sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, ook indien deze contacten vanuit een particulier account van werknemer zijn gelegd. Bij overtreding van dit verbod verbeurt werknemer een forfaitaire en dadelijk opeisbare boete van € 5.000,-, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, te vermeerderen met een bedrag van € 1000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever om nakoming van het relatiebeding en schadevergoeding te vorderen.”

Auteur: mr. Roos van den Berkmortel, jurist

Heb je nog vragen over het relatiebeding? Heb je een conflict met je werknemer over de geldigheid van het relatiebeding? Of wil je je arbeidscontracten gratis door onze Rechtsbundel juristen laten screenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Roos

 “Hoi, ik ben Roos. Als jurist schrijf ik graag blogs over juridische ontwikkelingen die voor ondernemers belangrijk zijn. In de praktijk merk ik vaak dat bedrijven, naast goede rechtsbijstand, steeds meer behoefte hebben aan praktisch advies, het liefst op het moment dat er nog niets aan de hand is. Juist die ene juridische tip kan voor een bedrijf een wezenlijk verschil maken. Daarom blijf ik graag meedenken met onze leden, zodat zij kunnen anticiperen op wat komen gaat en hierdoor veilig zaken kunnen doen. Heb je een vraag over deze blog of wil je gewoon een keer sparren? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.”

– mr. Roos van den Berkmortel, 085 750 10 17, r.vandenberkmortel@rechtsbundel.nl

Geef een antwoord