Ieder jaar wordt in Europa op 28 januari de dag van de privacy ‘gevierd’. Zo ook dit jaar weer. Het is alweer ruim 35 jaar geleden dat het eerste Europees privacy verdrag werd ondertekend. En toch wordt dit onderwerp enkel maar meer hot. Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Meer bewustwording
Wat opvalt is dat zowel de burger als het bedrijfsleven zich veel meer bewust is geworden van de invloed van nieuwe technologieën op de privacy. In een tijdperk van zelf rijdende auto’s, artificiële intelligentie en innovatieve ontwikkelingen staat het privacy vraagstuk steeds meer centraal.

Niet enkel neemt de bewustwording toe, men is zelfs in toenemende mate oprecht bezorgd over misbruik van persoonsgegevens, zo blijkt uit onderzoek. Niet op zijn minst door de veelbesproken schandalen in de media, door toedoen van bekende organisaties als Facebook en Google. Vroeger stond niemand erbij stil, tegenwoordig kan een bedrijf het niet meer maken om géén aandacht aan privacy te schenken. Denk maar aan privacy bij personeelszaken.

De burger wordt steeds kritischer als het aankomt op schending van zijn privacy. Wat ook opvalt, is dat een toenemend aantal consumenten vrij goed bekend is met de privacy rechten die hen zijn toegekend. Denk bijvoorbeeld aan het ‘recht op inzage’. Daarentegen wordt nog niet zo vaak van deze rechten gebruik gemaakt.

Een kans om te scoren
Wat ook opvalt is dat steeds meer bedrijven zich gaan realiseren dat respect voor privacy juist als een troef kan worden ingezet. De AVG wetgeving wordt niet enkel meer ervaren als een opgelegde last vanuit de overheid. Steeds vaker komt de ondernemer tot het besef dat een goed privacy beleid de reputatie van zijn bedrijf weleens ten goede zou kunnen komen. Terecht gaan ondernemers steeds meer prat op de interne maatregelen die zij ter bescherming van hun klant hebben doorgevoerd. En waarom ook niet? Wie oprecht oog heeft voor de klant, mag dit best uitdragen.

Hoe zit het met de boetes?
De inwerkingtreding van de AVG richtlijn op 25 mei vorig jaar zorgde destijds voor een waar schrikeffect binnen de maatschappij. De media op kop, werd veelvuldig geschermd met de torenhoge boetes die zouden worden opgelegd aan organisaties die hun zaakjes niet tijdig geregeld hadden. Terugblikkend maar ook vooruitkijkend, stellen we vast dat het aantal uitgedeelde boetes door de Autoriteit nog wel meevalt.

Op zich is dit ook niet zo gek; zo worden enkel de feiten die zich na 25 mei 2018 hebben voorgedaan bestraft en vergeet ook niet dat alvorens een boete wordt opgelegd uitvoerig en gedetailleerd onderzoek moet worden verricht. De toezichthouder heeft er dan ook de handen vol aan.

Benieuwd wat het jaar 2019 nog voor ons in petto heeft.

 

Niels Vanaken | 28 januari 2019

Geef een antwoord