Stel, je hebt als projectontwikkelaar een aannemer van naam en faam ingeschakeld. ‘Niets kan verkeerd gaan’ denk je en vol spanning wacht je de oplevering van het appartementencomplex af. Je project lijkt op wieltjes te lopen. Maar dan krijg je opeens telefoon van de aannemer: ‘Sorry Jan, we zijn failliet’.

Wat zegt het contract?

Bij een faillissement kun je niet zomaar een ander aannemersbedrijf inschakelen. Check eerst even of de aannemersovereenkomst iets vermeldt over hoe te handelen ingeval van een faillissement. Of mogelijk dat de toepasselijke algemene voorwaarden hier iets over stellen. Zo kan het best zijn dat uit de bepalingen volgt dat je de aannemersovereenkomst in dat geval kunt beëindigen. Dan heb je vrij spel. Laat het wel de curator schriftelijk even weten.

Meneer de curator, wat wordt het?

Zeggen de overeenkomst en de algemene voorwaarden hier niets over? Neem dan best zo spoedig mogelijk contact op met de curator. Vraag hem om je binnen een termijn van bijvoorbeeld twee weken schriftelijk te berichten wat hij gaat doen. Wil de curator het project afmaken of geeft hij er de voorkeur aan om de overeenkomst te laten voor wat het is? Dat laatste kan best.

Kiest de curator ervoor om de overeenkomst verder uit te voeren, dan kun je hem best verzoeken om een bepaalde mate van zekerheid te stellen, bijvoorbeeld een bankgarantie.  De verdere uitvoering blijft toch een risico. Voert de curator de overeenkomst niet verder uit, dan ben je vrij om hier zelf invulling aan te geven en dus een andere aannemer in te schakelen.

Hoe staat het ervoor?

Laat wel best even vaststellen wat de stand van zaken is op het moment dat je een andere aannemer inschakelt. Zo voorkom je eventuele discussies met de nieuwe aannemer. Ook is dan helder hoeveel de failliete aannemer tot dat moment reeds had gepresteerd. Het kan immers zijn dat de curator nog  een keer aankomt met de vraag ‘of ie  effe mag vangen’. Had je al vooruitbetaald aan de failliete aannemer? Dan kun je hooguit nog een vordering indienen bij de curator en aanschuiven bij de andere schuldeisers.

Dek jezelf in!

Zorg er in ieder geval voor dat je goede contractuele afspraken maakt je aannemer, zodat je niet bot vangt ingeval van een faillissement. Check ook even of de aannemer is aangesloten bij een organisatie als BouwGarant of Woningborg, zodat in een dergelijke situatie afbouwkosten vergoed worden of een schadeloosstelling volgt.

Auteur: mr. Niels Vanaken, advocaat

Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je zelf te kampen met een mogelijk faillissement? Neem dan contact met ons op en vraag het onze bouwrecht specialisten.

Niels

“Hallo, mijn naam is Niels. Via mijn blogs wil ik bedrijven zoveel mogelijk voorzien van waardevolle informatie. Als advocaat en ook zelf ondernemer adviseer ik ondernemingen graag tijdig over relevante juridische ontwikkelingen. Ik ben ervan overtuigd dat de echte toegevoegde waarde niet zozeer gelegen is in het oplossen van problemen, maar juist in het voorkomen ervan. Ondernemers moeten zich in een positieve mindset kunnen focussen op het succesvol vermarkten van hun dienst of product. Het is mijn passie om hen zoveel mogelijk hierin te ondersteunen. Heb je een juridische vraag? Mail of bel mij gerust. Samen zijn we slimmer.”

– mr. Niels Vanaken, 085 750 10 17n.vanaken@rechtsbundel.nl

Geef een antwoord