Sommatie

Betaalt een klant niet, ondanks het feit dat er meerdere herinneringen zijn gegeven? Dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het allerlaatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de schuldenaar. In de aanmaningsbrief meld je de debiteur dat een incassoprocedure van start zal gaan wanneer er niet op tijd betaald wordt. Houd rekening met het feit dat je mogelijk de klantrelatie zal beschadigen, omdat je overgaat tot een juridisch proces. Denk hierover na alvorens je deze stappen gaat ondernemen.

Sommatie
Sommatie

Hoe moet een aanmaning verzonden worden?

Het verzenden van een aanmaning is vormvrij. Dit kan dus per e-mail, post, fax of telefonisch. Een aanmaning volgt doorgaans wanneer er sprake is van verzuim bij het incasseren van de betaling. Verzuim treedt in wanneer de betalingstermijn die vermeld staat op de factuur verloopt. Vermeld in de aanmaning dat incassokosten in rekening bij de debiteur worden gebracht. Deze incassokosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de openstaande schuld. Indien de debiteur een particulier betreft, dient deze eerst een veertien dagen betalingstermijn te worden aangeboden alvorens incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.

Soms is het beter om de sommatie aangetekend te versturen, met een ontvangstbevestiging. Hierdoor weet je namelijk precies wanneer de brief ontvangen is. Als de debiteur de brief weigert, krijg je deze vanzelf teruggestuurd. De ontvangstbevestiging zorgt dus voor helderheid. Je weet namelijk of de brief daadwerkelijk ontvangen is. Stuur deze sommatie dus het liefst per aangetekende post. De ontvangst hiervan kan dan normaal gesproken niet ontkend worden.

Volgt geen betaling op de sommatie?

Heb je geen betaling ontvangen als gevolg van de sommatie? Dan is het verstandig om een gerechtsdeurwaarder of een advocaat in te schakelen. Ingeval sprake is van geleverde fysieke goederen, kan er overwogen worden om de goederen terug te halen.

 

Onterecht een sommatie ontvangen?

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen, maar vind je deze onterecht? Dan is het verstandig om niet direct op basis van emotie te reageren, maar om goed na te denken over het antwoord dat je gaat geven. Benoem in je antwoord de redenen waarom jij van mening bent dat de ontvangen sommatie onterecht is. Wacht hierna de reactie af.

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een sommatie of wil je een deurwaarder inschakelen? Wij bieden alle nodige kennis en expertise om jouw probleem op te lossen.

Sommatie

Sommatie

Betaalt een klant niet, ondanks het feit dat er meerdere herinneringen zijn gegeven? Dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het allerlaatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de schuldenaar. In de aanmaningsbrief meld je de debiteur dat een incassoprocedure van start zal gaan wanneer er niet op tijd betaald wordt. Houd rekening met het feit dat je mogelijk de klantrelatie zal beschadigen, omdat je overgaat tot een juridisch proces. Denk hierover na alvorens je deze stappen gaat ondernemen.

Hoe moet een aanmaning verzonden worden?

Het verzenden van een aanmaning is vormvrij. Dit kan dus per e-mail, post, fax of telefonisch. Een aanmaning volgt doorgaans wanneer er sprake is van verzuim bij het incasseren van de betaling. Verzuim treedt in wanneer de betalingstermijn die vermeld staat op de factuur verloopt. Vermeld in de aanmaning dat incassokosten in rekening bij de debiteur worden gebracht. Deze incassokosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de openstaande schuld. Indien de debiteur een particulier betreft, dient deze eerst een veertien dagen betalingstermijn te worden aangeboden alvorens incassokosten in rekening kunnen worden gebracht. Soms is het beter om de sommatie aangetekend te versturen, met een ontvangstbevestiging. Hierdoor weet je namelijk precies wanneer de brief ontvangen is. Als de debiteur de brief weigert, krijg je deze vanzelf teruggestuurd. De ontvangstbevestiging zorgt dus voor helderheid. Je weet namelijk of de brief daadwerkelijk ontvangen is. Stuur deze sommatie dus het liefst per aangetekende post. De ontvangst hiervan kan dan normaal gesproken niet ontkend worden.

Volgt geen betaling op de sommatie?

Heb je geen betaling ontvangen als gevolg van de sommatie? Dan is het verstandig om een gerechtsdeurwaarder of een advocaat in te schakelen. Ingeval sprake is van geleverde fysieke goederen, kan er overwogen worden om de goederen terug te halen.

Onterecht een sommatie ontvangen?

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen, maar vind je deze onterecht? Dan is het verstandig om niet direct op basis van emotie te reageren, maar om goed na te denken over het antwoord dat je gaat geven. Benoem in je antwoord de redenen waarom jij van mening bent dat de ontvangen sommatie onterecht is. Wacht hierna de reactie af.

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een sommatie of wil je een deurwaarder inschakelen? Wij bieden alle nodige kennis en expertise om jouw probleem op te lossen.

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.