Vof of bv oprichten?

Voordat je met je eigen bedrijf van start kunt gaan, maak je de keuze welke rechtsvorm het best bij je onderneming past. Wil je een bv oprichten? Of kies je toch voor een vof of eenmanszaak?

Uit welke rechtsvormen kun je kiezen?

Er zijn in principe drie hoofdvormen waar je uit kan kiezen bij de start van jouw onderneming: een vennootschap onder firma (VOF), een besloten vennootschap (BV) of een eenmanszaak. Start je met één of meerdere compagnons een bedrijf? Kies dan voor een VOF of BV. Hierbij kun je namelijk middels een akte of contract vastleggen wat ieders aandeel in het bedrijf is. Als je alleen een bedrijf begint kun je het best kiezen voor een eenmanszaak of een BV. De meeste ZZP’ers of beginnende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Ook met een eenmanszaak kun je namelijk personeel aannemen. Dat wordt meestal over het hoofd gezien.

vof of bv
vof oprichten

Wat zijn de verschillen tussen een bv, een vof of eenmanszaak?

De keuze voor een bedrijfsvorm is niet alleen cruciaal voor de vraag of je alleen, dan wel met anderen, gaat ondernemen. Daarnaast zijn er grote fiscale en juridische verschillen tussen een BV, een VOF of een eenmanszaak. In geval van een BV richt je een eigen rechtspersoon op. Je persoonlijke financiële aansprakelijkheid is dan gering. Wanneer onbehoorlijk bestuur kan worden aangetoond, kun je alsnog privé aansprakelijk worden gesteld voor een faillissement.

Wanneer je beschikt over een eenmanszaak of een VOF, kun je als ondernemer wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bedrijfsverliezen. Daarbij betaal je als eigenaar van een VOF of eenmanszaak inkomstenbelasting voor ondernemers. Dit brengt de eerste jaren enkele gunstige fiscale voordelen met zich mee, zoals de ondernemersaftrek, de kleine ondernemersregeling of de startersaftrek. Op termijn kan het daarentegen minder voordelig worden. Zodra er veel winst gemaakt wordt, ben je namelijk verplicht om inkomstenbelasting te betalen over alle winst die je maakt.

In geval van een BV ben je medewerker van jouw eigen bedrijf. Naast je vast verplicht salaris, kun je op verschillende manieren winst of dividend uitkeren aan jezelf waar je minder belasting over betaalt ten opzichte van de inkomstenbelasting. Bundel kan ondernemers met een eenmanszaak of VOF helpen om verscheidene berekeningen te maken, om na te gaan of het voordelig is om voor fiscale redenen over te stappen naar een BV.

vof of bv oprichten
bv oprichten

Wanneer is een bv gunstiger?

Wanneer er enkel fiscaal gekeken wordt naar een BV, dan is dit alleen voordeliger als er elk jaar ongeveer €100.000 winst geboekt wordt. Ook bij een lagere winst kan er toch de keuze worden gemaakt voor een BV. Dat kun je doen vanwege de beperkte aansprakelijkheid voor bestuurders of vanwege vastgestelde bestuursregelingen. Daarnaast kan er ook worden gekozen voor een BV wanneer de financiële risico’s groot zijn. Daarnaast is een BV ook gunstiger wanneer er behoefte ontstaat om een holdingmaatschappij op te richten, of bijvoorbeeld om onroerend goed in een aparte juridische entiteit onder te brengen. Elke situatie is anders en een weloverwogen keuze kan het best worden gemaakt met een specialist, die jouw situatie volledig in kaart brengt.

Waarom toch een vof of eenmanszaak?

Wanneer je de enige werknemer in een BV bent, is het maar de vraag of een BV de beste bescherming biedt voor jouw rechtspositie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan soms een goedkopere en betere oplossing zijn. Deze kan ten alle tijden worden afgesloten, of je nu werkt vanuit een BV, VOF of eenmanszaak. Wanneer je geen financiële risico’s loopt, ligt de eenmanszaak het meest voor de hand om mee te beginnen. Pas als je bedrijf groeit en de bedrijfsvoering ingewikkelder wordt, kan het tijd worden om de overstap te maken naar een VOF of een BV.

vof oprichten

Vof of bv oprichten?

Voordat je met je eigen bedrijf van start kunt gaan, maak je de keuze welke rechtsvorm het best bij je onderneming past. Wil je een bv oprichten? Of kies je toch voor een vof of eenmanszaak?

Uit welke rechtsvormen kun je kiezen?

Er zijn in principe drie hoofdvormen waar je uit kan kiezen bij de start van jouw onderneming: een vennootschap onder firma (VOF), een besloten vennootschap (BV) of een eenmanszaak. Start je met één of meerdere compagnons een bedrijf? Kies dan voor een VOF of BV. Hierbij kun je namelijk middels een akte of contract vastleggen wat ieders aandeel in het bedrijf is. Als je alleen een bedrijf begint kun je het best kiezen voor een eenmanszaak of een BV. De meeste ZZP’ers of beginnende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Ook met een eenmanszaak kun je namelijk personeel aannemen. Dat wordt meestal over het hoofd gezien.

Wat zijn de verschillen tussen een bv, een vof of eenmanszaak?

De keuze voor een bedrijfsvorm is niet alleen cruciaal voor de vraag of je alleen, dan wel met anderen, gaat ondernemen. Daarnaast zijn er grote fiscale en juridische verschillen tussen een BV, een VOF of een eenmanszaak. In geval van een BV richt je een eigen rechtspersoon op. Je persoonlijke financiële aansprakelijkheid is dan gering. Wanneer onbehoorlijk bestuur kan worden aangetoond, kun je alsnog privé aansprakelijk worden gesteld voor een faillissement. Wanneer je beschikt over een eenmanszaak of een VOF, kun je als ondernemer wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bedrijfsverliezen.

Daarbij betaal je als eigenaar van een VOF of eenmanszaak inkomstenbelasting voor ondernemers. Dit brengt de eerste jaren enkele gunstige fiscale voordelen met zich mee, zoals de ondernemersaftrek, de kleine ondernemersregeling of de startersaftrek. Op termijn kan het daarentegen minder voordelig worden. Zodra er veel winst gemaakt wordt, ben je namelijk verplicht om inkomstenbelasting te betalen over alle winst die je maakt.

In geval van een BV ben je medewerker van jouw eigen bedrijf. Naast je vast verplicht salaris, kun je op verschillende manieren winst of dividend uitkeren aan jezelf waar je minder belasting over betaalt ten opzichte van de inkomstenbelasting. Bundel kan ondernemers met een eenmanszaak of VOF helpen om verscheidene berekeningen te maken, om na te gaan of het voordelig is om voor fiscale redenen over te stappen naar een BV.

Wanneer is een bv gunstiger?

Wanneer er enkel fiscaal gekeken wordt naar een BV, dan is dit alleen voordeliger als er elk jaar ongeveer €100.000 winst geboekt wordt. Ook bij een lagere winst kan er toch de keuze worden gemaakt voor een BV. Dat kun je doen vanwege de beperkte aansprakelijkheid voor bestuurders of vanwege vastgestelde bestuursregelingen. Daarnaast kan er ook worden gekozen voor een BV wanneer de financiële risico’s groot zijn. Daarnaast is een BV ook gunstiger wanneer er behoefte ontstaat om een holdingmaatschappij op te richten, of bijvoorbeeld om onroerend goed in een aparte juridische entiteit onder te brengen. Elke situatie is anders en een weloverwogen keuze kan het best worden gemaakt met een specialist, die jouw situatie volledig in kaart brengt.

Waarom toch een vof of eenmanszaak?

Wanneer je de enige werknemer in een BV bent, is het maar de vraag of een BV de beste bescherming biedt voor jouw rechtspositie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan soms een goedkopere en betere oplossing zijn. Deze kan ten alle tijden worden afgesloten, of je nu werkt vanuit een BV, VOF of eenmanszaak. Wanneer je geen financiële risico’s loopt, ligt de eenmanszaak het meest voor de hand om mee te beginnen. Pas als je bedrijf groeit en de bedrijfsvoering ingewikkelder wordt, kan het tijd worden om de overstap te maken naar een VOF of een BV.

Goedgekeurd

Onze leden herken je aan het Bundel keurmerk. Ons keurmerk kennen wij toe nadat een lid onze uitgebreide bedrijfsanalyse heeft doorlopen en de verbeterpunten die onze specialist heeft vastgesteld intern heeft doorgevoerd. Eenmaal goedgekeurd, mag je ervan uitgaan dat ons lid haar bedrijfsvoering goed op orde heeft en professioneel zaken doet. Als drager van het Bundel keurmerk onderschrijven onze leden de filosofie dat succesvol zaken doen begint vanuit een stevig fundament.