Welke algemene voorwaarden? Die kleine lettertjes, ziet u…

We kennen ze wel, de kleine lettertjes. Onmisbaar voor ieder zichzelf respecterend bedrijf. Ze vormen een goed juridisch vangnet waardoor niet telkens weer alle bepalingen in de overeenkomst zelf hoeven te worden opgenomen. Dit voorkomt onnodig lange teksten. Sowieso wil je als ondernemer niet bij iedere overeenkomst opnieuw allerlei standaardvoorwaarden uitonderhandelen.

Een keer goed voor zitten

Algemene voorwaarden zijn standaardbepalingen die je maar één keer goed hoeft op te stellen en daarna steeds opnieuw kunt gebruiken. Uiteraard zolang er binnen je bedrijf niets wezenlijks verandert. Denk aan bepalingen over levering en betaling, maar ook geboden garanties en beperking van aansprakelijkheid.

Voorwaarden van de V&D

Vaak merken we dat wanneer bedrijven algemene voorwaarden hanteren – te vaak gebeurt dit overigens nog niet – deze inhoudelijk nogal te wensen overlaten. Of de ondernemer heeft zelf iets op papier gezet waarbij de risico’s je om de oren vliegen, of de voorwaarden zijn van het internet geplukt. ‘Ze zagen er goed uit’ heet het dan. Een leuke (waar gebeurde) anekdote is het geval waarbij een ondernemer die zelf actief was in het vastgoed kwam aandragen met een gekopieerde versie van de V&D voorwaarden. Lastig te achterhalen waar de voorwaarden vandaan kwamen was het niet, want hij was een paar keer vergeten om in de tekst ‘V&D’ te vervangen door zijn eigen bedrijfsnaam.

Enkele tips…

Waar moet je nu op letten bij het opstellen en het gebruik van algemene voorwaarden? Enkele handige tips:

  • Gebruik definities: wat versta jij onder ‘het product’ of ‘de gebruiker’? Door een lijst met definities op te nemen in je algemene voorwaarden vermijd je misverstanden over de betekenis van gebruikte termen.
  • Gebruik een duidelijke taal: maak zinnen niet onnodig lang of ingewikkeld, houd het begrijpelijk. Kortere algemene voorwaarden zijn duidelijker en hierdoor beter te gebruiken. Besteed ook voldoende aandacht aan de inhoud van je algemene voorwaarden. Goede voorwaarden voorkomen tal van conflicten. Dit bespaart je tijd én geld!
  • Voorzie in de meest voorkomende standaardsituaties: neem in je algemene voorwaarden bepalingen op over bijvoorbeeld je leveringswijze, de gevolgen bij niet-betaling, het eigendomsvoorbehoud, het toepasselijk recht en de bevoegde rechter ingeval van geschillen.
  • Neem geen zogeheten ‘kernbedingen’ op in je voorwaarden: bepalingen die zien op ‘Wie, wat, waar, hoe en tegen welke prijs’ en hierdoor de essentie van de overeenkomst vormen regel je best in de specifieke overeenkomst. Dus niet standaard in je algemene voorwaarden.
  • Verklaar je algemene voorwaarden van toepassing: Verwijs in je offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst duidelijk naar je algemene voorwaarden en verklaar deze van toepassing. Omschrijf duidelijk om welke voorwaarden het gaat als je meerdere versies gebruikt.
  • Zorg dat je algemene voorwaarden bekend zijn bij je contractspartij: uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst dient je contractspartij je voorwaarden te hebben ontvangen. Laat je contractspartij best tekenen voor tijdige kennisname en ontvangst!

Auteur: mr. Roos van den Berkmortel, jurist

Wil je jouw algemene voorwaarden gratis juridisch door ons laten screenen? Of wil je voorwaarden laten opstellen die perfect aansluiten bij je bedrijfsactiviteiten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Roos

 “Hoi, ik ben Roos. Als jurist schrijf ik graag blogs over juridische ontwikkelingen die voor ondernemers belangrijk zijn. In de praktijk merk ik vaak dat bedrijven, naast goede rechtsbijstand, steeds meer behoefte hebben aan praktisch advies, het liefst op het moment dat er nog niets aan de hand is. Juist die ene juridische tip kan voor een bedrijf een wezenlijk verschil maken. Daarom blijf ik graag meedenken met onze leden, zodat zij kunnen anticiperen op wat komen gaat en hierdoor veilig zaken kunnen doen. Heb je een vraag over deze blog of wil je gewoon een keer sparren? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.”

– mr. Roos van den Berkmortel, 085 750 10 17, r.vandenberkmortel@rechtsbundel.nl

Geef een antwoord